Course curriculum

 • 1

  Giới thiệu - Xin lưu ý

 • 3

  Essential course - Bài tuần 2 - Song Form

  • Song Form - Phần 1 - Làm quen và hiểu cấu trúc của bài nhạc thông thường.
  • Song Form - Phần 2 - Làm quen và hiểu cấu trúc của bài nhạc thông thường.
 • 4

  Essential course - Bài tuần 3: Three-Chord-Harmony laying out Tension & Release

  • Bắt đầu học hòa âm: dùng 3 hợp âm căn bản để diễn tả trạng thái Tension và Release trong một bài hát
 • 6

  Essential course - Bài tuần 5: Mở rộng hòa âm - All Diatonic Chords

  • Mở rộng vốn từ hòa âm, từ 3 hợp âm chính đến dùng hết Diatonic Chords trong giọng của bài hát (Key).
 • 7

  Essential course - Bài tuần 6: Common Chord Progressions

  • Các vòng hòa thanh (chord progressions) thông dụng sử dụng Diatonic Chords. Học ghi nhớ âm thanh của các vòng hòa thanh này qua các bài hát nổi tiếng.
 • 8

  Essential course - Bài tuần 7: Bolero/Rumba/ChaChaCha Rhythm

  • Học tiết tấu Boléro - Rumba - ChaChaCha
 • 9

  Essential course - Bài tuần 8: Using Dominant 7th Chords to connect Chords

  • Dùng các hợp âm Dominant 7th để nối các điểm tension và release và mở rộng vốn từ hòa âm.
 • 10

  Essential course - Bài tuần 9: Tiết tấu Bossa Nova

  • Ôn lại các nguyên tắc học tiết tấu nói chung. Các điểm quan trọng nhất của tiết tấu Bossa Nova.
 • 11

  Advanced course - Bài tuần 1: Giới thiệu Syncopation trong 6/8 Slow Rock Rhythm

 • 12

  Advanced course - Bài tuần 2: The Jazz Waltz

  • Giới thiệu syncopation trong nhịp 3/4: the Jazz Waltz
 • 13

  Advanced course - Bài tuần 3: the 7th Chords - Using Chord Inversions

  • Cách tạo các hợp âm 7 (7th chords). Dùng thể đảo của hợp âm để tạo dịch chuyển hòa âm (using chord inversions to create harmonic movements between release and tension points)
 • 14

  Advanced course - Bài tuần 4: Hearing & Thinking in Harmonic Phrases

  • Tập nghe và liên tưởng hòa âm theo từng câu (phrase) - Nghe cấu trúc các câu hỏi và trả lời (Questions & Answers
 • 15

  Advanced course - Bài tuần 5: The Diminished 7th Chord

  • Học sử dụng loại hợp âm uyển chuyển nhất: the Diminished 7th Chord , dùng kết nối các hợp âm, các điểm Tension và Release với nhau.
 • 16

  Advanced course - Bài tuần 6: Key Change / Modulation

  • Học nghe cách một bài nhạc chuyển giọng (change key) và chuyển từ giọng này sang giọng khác (chuyển tonal center).
 • 17

  Advanced course: Bài tuần 7: Borrowed Chords / Deceptive Cadence

  • Ứng dụng khái niệm Borrowed Chords và Deceptive Cadence để tạo ngạc nhiên khi hòa âm một bài hát
 • 18

  Advanced course - Bài tuần 8 & 9: "Careless Whisper" Groove

  • Học các tiết điệu có sixteenth note subdivision - Nghe mỗi bài là một tiết tấu riêng biệt.
 • 19

  Advanced course - Bài tuần 10: Putting it all together

  • Các điểm cần xem xét khi chơi một bài nhạc - Học chơi nhạc: chơi cái gì và chơi như thế nào.